Pedigree   TURZA BLUE


 
 
                                                               Principe
                    Falko
                     96C-6788       Pamela
          Ice Blue
           ACHR 96TC-293              xxxxxxxx
           Crème  1996   Evasion
                                xxxxxxxx
Turza Blue
  ACHR 2009C-7190                        xxxxxxxx
  Crème  2007              Crin Blanc
xxxxxxxx Libellule
ACHR 2000TC-364    Maous de St Martin Crème 1999 Hera 00NRC-331 Etincelle

Palomino

 Naisseur :         

Propriétaire :     Elevage des Gardins, Royo Alexandra